Forældre til børn i puberteten

skatepark

Hvad er der galt?

Puberteten er et overgangssted. Et sted, hvor den unge og den unges forældre bevæger sig fra et rum – barndommens land - til et andet. Barnet går fra at være fars og mors søn/datter til at skulle stå på egne ben.

Puberteten er fyldt med ting der skal prøves for første gang, ting der skal tages stilling til, sorteres i og vælges mellem.

Puberteten er en stor ommøblering og der sker ændringer på mange planer:

  • Kroppen kønsmodnes
  • Hjernen modnes
  • Den unge danner sit eget verdensbillede
  • Det sociale udvikles, relationerne uden for hjemmet begynder at få en mere afgørende betydning
  • Valg for fremtiden skal overvejes

 

Den unge må i sin bevægelse igennem et stort psykisk arbejde og må nødvendigvis forholde sig til, hvor han/hun kommer fra. I nogen tilfælde opstår der konflikter, som kan være svære at følge med i som forældre. Hvad sker der med mit barn? Det, vi før havde sammen, er der kun glimtvis?  Som forældre til et pubertetsbarn kan man blive kritiseret og rettet på. Det kan være svært at finde ud af at gøre det rigtige, og afmagten kan lure.

Som forældre til et pubertetsbarn er du også i en omvæltningsproces. Du skal vænne dig til, at din betydning skifter karakter, og at dit barn ikke længere behøver dig på samme måde. Du skal på den ene side give dit barn fri til at gå ud i verden, og på den anden side skal du støtte dit barn på denne vej. Du skal finde ud af, hvor dine grænser går og være i stand til at holde fast på dem. Det er en turbulent tid for de fleste. Følelserne udfordres, og det gør fornuften også ofte.

Puberteten er en overgang – den går over – og efter den dannes der nye måder at være voksen datter/søn for sin forælder på.  Nye måder at være forældre til sit voksne barn på.

Hvordan denne overgang forløber er ikke ligegyldig

Hvordan puberteten forløber – hvilken overgang, barnet er i stand til at skabe – er betydende. Nogle børn kommer ud i store og svære problemer i puberteten. Misbrug, spiseforstyrrelser, ensomhed, depression, selvmordstanker m.m. kan fylde meget. Der kan være brug for, at der gribes ind i denne overgangsperiode.

Ikke alle børn udvikler symptomer eller egentlige lidelser. Det er min erfaring, at mange unge alligevel ønsker, og har glæde af, at få et sted, hvor de kan tale. Tale frit med en udenforstående. En,  som ved noget om, hvilket stort og omfattende psykisk arbejde, puberteten er et udtryk for.

Min baggrund for at arbejde med unge og forældre

Læs mere her

Ønsker du at tale om din situation som forældre til et pubertetsbarn eller dit barns situation, er du velkommen til at ringe, sende en mail eller udfylde kontaktformularen her til psyko-terapeut MPF Jane Bykær, Psykoterapi Odense - Fyn.

 

Tilbage til forsiden Psyko-terapi Odense.

 
Tilbage til psykoterapi