Min erfaringsbaggrund for at arbejde som børne-, unge- og forældreterapeut


tegning af familie

Min erfaringsbaggrund for arbejdet med børnterapi og forældre

Den franske børnepsykoanalytiker Dolto, mente at man, for at kunne arbejde terapeutisk med børn og unge, skal have et indgående kendskab til terapeutisk arbejde med voksne. Det er jeg enig i.

Det har været væsentligt for mig at have et uddybet kendskab til de problematikker, som udspiller sig for voksne, før jeg modtog børn. Det har givet en erfaring med de problematikker som barnet tager med sig gennem livet. Problemer som stammer fra spørgsmål og udfordringer i barndomsfamilien som stadig giver arbejde som voksen.

Efter i 13 år at have arbejdet med voksne opstod der et ønske om at arbejde med børn og unge. Det gav mulighed for at arbejde så tidligt som muligt med de problematikker, som barnet ellers kunne slæbe med sig gennem livet. Derfor begyndte jeg som leder af familiehuset "Bane-stien - Huset for unge, børn og deres forældre" i den daværende Ørbæk Kommune.

Her modtog jeg børn mellem 0-19 år og deres forældre i terapeutiske forløb. Forældre, børn og unge blev henvist af sundhedsplejersker og børneergoterapeuten, socialrådgiver, lærere eller pædagoger, eller de kom direkte på egen anledning "fra gaden". Jeg havde et tæt samarbejde med sundhedsplejersker og den lokale jordemor.

Forældre henvendte sig med deres bekymringer for deres barn. Forældre begyndte selv, efter nogen tid, at henvise naboer og venner, hvis de fandt, at andre kunne have glæde af at komme og tale. Det så vi som en vigtig anerkendelse af det arbejde, vi som familiehus udviklede.

Bestil tid hos psyko-terapeut MPF Jane Bykær, Psykoterapi Odense - Fyn - her.

 

Tilbage til psykoterapi børn.

Tilbage til forældre og pubertet

 Tilbage til forsiden Psyko-terapi Odense.

Søger du familieterapi/ familieterapeut i Odense, Kolding, Fredericia, Middelfart, Nyborg, Haderslev, Svendborg, Kerteminde, Ringe, Fåborg, Otterup, Ørbæk, Årup, Assens, Bogense? Kontakt da familieterapeut og psykoanalytiker Jane Bykær og få en tid til familieterapi hos Psykoterapi Odense - Fyn. 

 
Tilbage til psykoterapi