Er du bekymret for dit barn?

trist dreng

Usikkerhed og lavt selvværd hos dit barn kan vise sig på mange måder som fx aggressivitet, koncentrationsvanskeligheder, spiseforstyrrelser, uro eller søvnproblemer. Dit barn kan blive angst, få tvangstræk og tvangstanker, lige som adfærden på anden vis kan gøre dig urolig eller vække bekymring. Men uanset hvordan det viser sig, så kan der lyttes til og tales om problemerne.

Grafitti pige med ballon


Jeg ved, at når du henvender dig til mig, så er det, fordi der er noget hos dit barn, som du ikke kan nå, forstå eller gøre noget ved. Og det er smertefuldt at stå i den situation, hvor man ikke kan hjælpe sit barn videre. I de situationer er der brug for en, der lytter på en særlig måde.
 

Mit arbejde som psykoanalytiker er netop at lytte til det, der låser jer fast. Undersøge, hvad det er, der blokerer for, at dit barn kan udføre sit eget udviklingsarbejde. For ethvert barn stræber efter at vikle sig ud af sin plads som barn og udvikle sig til en voksen. Udviklingen sker som oftest ubemærket, andre gange i mærkbare ryk og ind i mellem skal der hjælp til. 

Som psykoanalytiker har jeg en erfaring der siger mig, at det vanskelige i livet altid har noget på hjerte. Det fortæller os en historie om barnets virkelighed, og jeg kan hjælpe dig eller dit barn med at lytte og med at forstå budskabet, så I kan se nye veje i livet.

Læs evt. under punktet Atikler om psykoterapi for oven på hjemmesiden; "Når der er brug for en at tale med. Børn og unge med ondt i psyken". Her findes der også andre artikler om børn og forældre.

 

Ønsker du at tale med psykoanalytiker/psykoterapeut Jane Bykær Psykoterapi Odense - Fyn, om din rolle som forælder og om dit barn? Ring til Jane på 21627569 eller på mail her. 

Tilbage til forsiden Psyko-terapi Odense.

 
Tilbage til psykoterapi