Skilsmissebørns sorg

Barn med hænderne for ørene

Sorg og eftervirkninger

Forældres skilsmisse er for alle børn en situation, der gør indtryk. Hvordan og hvilke virkninger, det har for barnet, afhænger af mange ting. Det afhænger af, hvad det er for et arbejde, skilsmissen efterlader barnet til. Og det afhænger af, hvad forældrene kan hjælpe barnet med i situationen, og det afhænger af måden, hvorpå barnet møder den udfordring, som en skilsmisse er for barnet.

Børn kan udmærket komme gennem en sorg over, at deres forældre har valgt at gå fra hinanden, og kommer videre derfra. Der vil i langt de fleste tilfælde være en længsel tilbage til dengang, familien var samlet. Men livet kan gå videre. For andre børn bliver skilsmissen et traume. Et traume, det kan være svært at komme over. Her skal du som forældre være opmærksom på dit barn.

Hvad kan gøre det svært for barnet i en skilsmissesituation?

Skilsmissesituationen er gerne en vanskelig følelsesmæssig tid for begge forældre. Der kan være store dramaer, som griber fat i forældrene, og der kan være stormfulde følelser rettet mod hinanden, som forældre eller mod andre parter, som er blevet en del af skilsmissen. Når det bliver konfliktfyldt, kan det være vanskeligt at holde de vigtige grænser i forhold til børnene. Måske kommer børnene til at høre for meget, bliver involveret i forældrenes stridigheder og indirekte opfordret til at være den ene mere loyal end den anden. Bliver barnet bevidst eller uden de voksnes vidende på den måde brugt og involveret i forældrenes skilsmisse, siger det sig selv, at børnene står i en meget vanskelig situation.

Barnet har sin egen sorgproces, som det skal igennem efter forældrenes skilsmisse. Bliver barnet forstyrret af de voksnes problemer med at blive skilt fra hinanden, kan det få store konsekvenser for barnet, også på sigt.

Barnet kan blive fremmed for sig selv og gøre sig selv til en, der læser de andres behov, uden at kunne genkende sige egne. Barnet kan udvikle en frygt for at binde sig til andre. Kan binde sig for meget til den ene forælder og miste den nære følelsesmæssige kontakt til den anden. Barnet kan blive trist og indelukket og forandre sig i forhold til både adfærd, det sociale og det indlæringsmæssige i skolen.

Vær opmærksom på, hvordan dit barn har det. Forandrer det sig? Oplever andre, at det over tid har forandret sig? Overvej da, om det er en ide at få hjælp til at tale situationen igennem.

Kontakt psykoanalytiker og psykoterapeut MPF Jane Bykær ved at ringe på 21627569 eller send en mail her

Læs også artiklerne om

 

 

 

 
Tilbage til psykoterapi