Har du problemer med din partners barn?

barn slæber på et stort tøjdyr

Hvor der står barn i teksten, er det for at lette teksten idet der naturligvis kan være tale om flere børn.

Det går måske meget godt den første tid, men problemerne kan dukke op senere. Efterhånden som tiden går, kan de ubevidste effekter af den nye familiedannelse vise sig. De kan dukke op i form af barnets antipati mod den nye part. Barnet kan også udvikle symptomer, ændringer i adfærd og sociale vanskeligheder.

De voksnes uenighed om opdragelse, værdier og evt. forskelsbehandling mellem børnene, handler ofte om ubevidste konflikter i den ene forælder, eller mellem det nye par. Den anden biologiske forælder, som ikke er med i den nye familiedannelse, kan også ubevidst have en andel i den type konflikter.

Jeg møder sammenbragte familier i to situationer. Der er dem, der kommer til mig for at tale vigtige ting igennem, så de har mulighed for at forebygge nogle af de konflikter, som kan udvikle sig i sammenbragte familier. Mange kommer dog først, når de ømme og sårbare steder er blevet til konfliktfelter, som har spredt sig og fylder smertefuldt meget. 

Et af de emner er, når der udvikler sig problemer til partnerens barn. Fordi man elsker sin partner, indebærer det ikke, at man også kan lide vedkommendes barn. En sådan situation kan udfordre det nye par så meget, at det kan skabe afstand mellem dem.  Men hvad er det, der sker i den situation?

Når I som par lader problemer, der er opstået mellem den en af jer og den andens barn, komme mellem jer, er der typisk fór meget i spil til, at I sammen kan rumme det. Når I ikke kan rumme det og dermed skabe en forståelse af situationen, som I kan dele med hinanden, kan det også være svært at skabe plads til forandring af situationen. Det skaber en sårbar situation, som kan ende med at true jeres nye familie.

Der er meget, der kan spille ind

Jalousi på partnerens forhold til vedkommendes eget barn/børn eller det liv, partneren havde med barnet og den anden forælder, kan sætte sig i vejen. For nogle voksne kan det være svært at modtage den andens barn, idet noget andet fra tidligere dukker op og blander sig ind i den nye relation. Uenighed om hvilken plads, I som voksne har i forhold til børnene, kan nære ubevidste konflikter. Dårlig samvittighed og skyldfølelse fylder ofte meget.

Barnet kan måske ikke lide den partner, forælderen har valgt at leve sammen med. Eller det svære imellem dem kan udvikle sig til antipati, fordi det ikke kan komme i arbejde på anden måde. Barnet kan hænge fast i sorgen over tabet af den biologiske familie, og opfatter måske den nye bonusforælder som årsagen til opbruddet i den biologiske familie. Der kan være mange ting i spil, som skjuler sig i det svære. Derfor kræver det, at der lyttes til netop jeres problematik, for at vikle de tråde ud, som spiller ind i konflikten.

Kontakt psykoanalytiker og psykoterapeut MPF Jane Bykær ved at ringe på 21627569 eller skrive en mail her

Læs også artiklerne om

 
Tilbage til psykoterapi