Psykoanalyse

 

Vi lever i en travl og kompleks verden

At finde retning er en af vor tids store og individuelle opgaver. Vi er som aldrig før i historien overladt til selv at finde vej. Livet kan køre forbi dig eller køre med dig, hvis ikke du kommer til at  forbinde dig med dig selv, de problemer og udfordringer der er i dit liv og med de andre.

Når vi møder afmagten, kan vi begynde at skælde ud på enten os selv eller de andre, og måske kan der udvikle sig andre symptomer, eksempelvis i kroppen. Symptomer, som tilsyneladende er uforståelige, men som bliver ved med at husere i en.

En psykoanalyse er et sted, hvor man udarbejder et nyt forhold til verden. Et forhold, der nuancerer og giver nye greb til at møde verden, sig selv og de andre med. Søger du et sted, hvor der er rum til at tale dig ind i dit livs forside og bagside?

Kvinde i netværk af virkelighed

I en psykoanalyse åbnes der forden kompleksitet, som rent faktisk gør sig gældende i dit liv. Den kompleksitet, som må undersøges, så du kan komme til at bruge den til at finde vej, hvor du er strandet. Måske et sted, hvor symptomer sætter dagsordenen for dit liv?

Du skaber, sammen med mig som din psykoanalytiker, dit sted for undersøgelse. Et sted, hvor der er tid til at tale, være, tænke, føle og opdage, hvordan noget, vi indenfor psykoanalysen kalder det ubevidste, gennemskriver sig i dit liv. Ved at lytte til det, der taler i dig, når du taler, skabes der adgang til noget i dig, som du endnu ikke har kunnet få greb om, men som fra dette sted ubevidst styrer aspekter af dit liv, som er blevet problematiske for dig.

At finde sig selv i en verden af spejleffekter

Mand der rører sit eget spejlbillede i vandoverfalden - sepjleffekt

En psykoanalyse er et samtaleforløb - en talekur - hvor du har mulighed for at undersøge din måde at være i verden på. Opdage, hvordan alt det, der afspejler sig i dig, og som du spejler dig i - virker i dig. Det er en undersøgelse ind i din relation til dig selv, din krop, dit sprog og de andre. Og til en verden med indbyggede begrænsninger, umuligheder og en mangfoldighed af muligheder.

Psykoanalysen kan skabe et nyt grundlag for dit liv med dig selv og andre. Et grundlag, hvorfra du har mulighed for at navigere mellem det, du skal, bør, kan, vil og ønsker. 

En psykoanalyse kan give dig adgang til at høre din egen tale og dermed dig selv og de andres tale på nye måder. I en psykoanalyse opdager man, hvad ønskerne har at sige i vores liv. 

Rammen for en psykoanalyse:

Aftalen drejer sig både om den måde, vi fælles forpligter os til at arbejde på, og hvad dette indebærer for dig såvel som for mig. Vi aftaler faste mødetider (hvis det er muligt for dig). Det er vigtigt, at du er indstillet på af følge disse aftaler. Du skal også være indstillet på, at en psykoanalyse kommer gennem forskellige faser, som vil kræve din tålmodighed med processen og en vedholdenhed.

Det er muligt at arbejde online (såfremt du bor i Danmark, må vi en gang imellem mødes i min klinik i Odense).  

Priser på psykoanalyse

Ved det indledende forløb betaler du almindelig pris. Hvis du har særlige økonomiske vanskeligheder, kan der i visse tilfælde aftales en pris pr. seance, som tager højde for dine økonomiske muligheder.  

Du kan læse mere om måden, jeg arbejder på her

Bestil en tid hos psykoanalytiker Jane Bykær Psykoterapi Odense - Fyn, ved at ringe, sende en mail eller udfylde kontaktformularen her.

 

Tilbage til forsiden Psyko-terapi Odense.

Gå tilbage til; Terapi Odense - Terapi, parterapi, psykoterapi og psykoanalyse Odense Fyn

Tilbage til psykoterapi