Velkommen til Psykoterapi Odense v. psykoterapeut MPF Jane Bykær.

Om mig 

Jeg er uddannet psykoterapeut og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Derudover er jeg uddannet ergoterapeut, psykoanalytiker og cand. mag. i idéhistorie.

  Min erfaring er hentet blandt andet fra mange år på Psykoterapeutisk Afsnit OUH, dernæst som leder af Familiehuset, forstander på et opholdssted for udsatte børn og unge og jeg har været deltidsansat som rådgiver ved Kræftens Bekæmpelse. Jeg har desuden været gæsteunderviser ved UC-Lillebælt i konflikthåndtering, psykologiske processer, sorg, udsatte børn og unge m.m.

Siden 1994 har jeg haft praksis i Odense. Siden juni 2010 har jeg desuden haft en afdeling af min praksis i Varde.

Mit professionelle liv har givet mig en bred erfaring i at modtage mennesker med mange forskellige problemer, symptomer og i mange forskellige livssituationer og aldre. Min erfaring med terapi er både med børn, unge og voksne. Desuden jeg har arbejdet med både individuel terapi, gruppeterapi, parterapi og familieterapi.

Jeg tilbyder i min praksis:

 

Aktuelt tilbydes efteruddannelses kursus - en indføring i psykoanalysen  

Min metode:

Jeg har brugt min lange uddannelsesvej til at søge viden inden for forskellige felter af det menneskelige. Felter, som alle er relevante, når jeg modtager mennesker til terapi. Jeg er først uddannet som ergoterapeut. Dernæst psykoterapeut MPF og siden psykoanalytiker. Jeg desuden uddannet mig inden for kultur, sociologi og filosofi i mit fag som idéhistoriker. Jeg har gennem mine psykoterapeutiske uddannelser hentet en bred viden om og kendskab til forskellige metoder inden for psykoterapi og psykoanalyse.

Psykoanalysen forholder sig til, hvordan vi psykisk er opbygget. Den undersøger, hvad det betyder for os, at vi taler, er til i en krop og blandt andre. Det er psykoanalysen, der skaber retning i min faglighed. Den retning indenfor psykoanalyse, der er tale om, er den retning som den franske psykiater og psykoanalytiker J. Lacan, har inspireret til. Og dermed den freudianske psykoanalyse efter Lacans nygennemskrivning heraf. Du kan læse mere om psykoanalysen på www.psykoanalysen.dk 

I terapien bruger jeg samtalen som værktøj. Det, der udgør det menneskelige, er kort sagt dette at vi taler, er til i vore kroppe og blandt andre mennesker. Det er enkelt sagt, men det menneskelige selv er ikke enkelt. Det går ikke op som to og to går op i fire. Det menneskelige er kompliceret og kan udfordre os på måder, hvor der er brug for en at tale med.  

 Erfaringsområder

  • Psykoterapeutisk Afsnit på Odense Universitets hospital
  • Privat deltidspraksis siden 1994
  • Koordinator/leder af familiehuset "Bane-stien. Huset for unge, børn og deres forældre" tidligere Ørbæk Kommune
  • Forstander på opholdssted for børn og unge.
  • Børn, unge, voksen i forhold til sorg, krise og kritisk sygdom, bl.a. ved Kræftens Bekæmpelse

Uddannelser

  • Ergoterapeut
  • Psykoterapeutisk uddannelse med speciale i tegneterapi og længerevarende kurser i systemisk par- og familieterapi, psykoanalytisk parterapi, gruppeterapi og supervision.
  • Psykoterapeut - MPF - medlem af Foreningen af Uddannede Psykoterapeuter Dansk psykoterapeutforeningen
  • Cand. mag i idéhistorie, Århus Universitet.
  • Psykoanalytiker i tilknytning til den tidligere Psykoanalytisk Kreds i København

Du kan også her se første spørgeprogram live "FamilieKanalen.tv ", hvor jeg præsenterer en del af min baggrund. Se mere om programserien her...

Her kan du læse artikler jeg har udgivet

Har været eller bliver brugt af:

Samtalegrupperne i København, UC Syddanmark, Den Sociale Udviklingsfond, Tommerup Børnehave Assens Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune, CSM- Center for Seksuelt Misbrugte på Fyn, Kræftens Bekæmpelse, Behandlingshjemmet Solbjerg Frederiksbjerg, Konsultationssygeplejesker i Svendborg, UCC København, Ungdommens Vel, Ørbæk kommune, Varde Kommune, Fyns Amt, Odense, Ergoterapeutskolen i Odense Pædagogseminarium, Sygeplejeskolen i Odense, "Stoppestedet" i Odense og Odense Universitets Hospital, Freuds Agora. Psykoterapeutisk Arbejdsgruppe Fyn.

Samarbejdspartnere:

Nær samarbejdspartner er psykoanalytiker Elisabet Holst København, Niels Møller psykolog cand. psyk. og psykoanalytiker og Ulla Østergård psykolog, cand. psyk. speciale i psykoterapi og psykoanalytiker med praksis i København og leder uddannelse for psykoseterapi under Institut for Psykoterapi. 

Jeg har desuden samarbejde både med andre psykologer og psykoterapeuter lige som jeg har samarbejde med psykoanalytikere.  

Jeg har haft praksis i Odense siden 1994 og siden 2010 har jeg haft en afdeling af min praksis i Varde.

Hvad er forskellen på en psykolog, psykoterapeut og psykoanalytiker?

Tilbage til forsiden på Psykoterapi Odense.

Jeg er desuden at finde her

Jeg havde gennem nogle år et samarbejde med Familiekanalen.tv, hvor jeg er med i en udsendelsesrække, der tog udgangspunkt i familieliv, parforhold m.m. Samtalerne, som foregik mellem Lasse Ilskov og mig, kan du finde her.

   Kontakt mig

 

Billede af Jane Bykær
Psykoanalytiker, ergo - og psykoterapeut MPF og cand. mag. i idéhistorie     Jane Bykær 
http://www.linkcentralen.dk