Sorg i forbindelse med skilsmisse og andre brud

Sorgen er den proces, der følger med et tab, der har betydning for dig. I sorgen får du taget afsked med det, der ikke længere er, og i den bevægelse kan du langsomt orienterer dig til dit nye liv efter bruddet.

Men sorgen kan være en stormfuld og ensom vandring. Den kan være angstfyldt, og stærke følelser kan tage overtag. Du kan have vanskeligt ved at finde dig selv. Du kan have svært ved at få fat i dig selv og overskue situationen. Har du børn, kan det være svært at hjælpe og støtte dine børn i denne situation.

Der kan være meget, der komplicerer et sorgforløb. Det, der sætter sig i vejen, for at du kan komme videre, kan, uden du ved det, få en stor plads i dig. Uden du lægger mærke til det, kan det få virkninger på den måde, du forholder dig til dit liv og andre mennesker på. Du kan blive angst for at binde dig på ny. Blive optaget af at rette dig ind efter andres ønsker. Blive vred og bitter og sortseende. Ja, der er mange andre muligheder.

Hænger du fast i eftervirkninger af et tab, kan det være en god ide at tage det alvorligt, så du kan komme videre med dit liv.  

 

Kontakt Jane Bykær psykoanalytiker og psykoterapeut MPF på 21627569 eller mail her

 

 
Tilbage til parterapi