Parterapi Odense v. Jane Bykær

Parterapi i Odense - terapi for par

Parterapi i Odense - terapi for par

Søger I parterapi i Odense?

Står I midt i en krise? I problemer, der er kørt fast? Overvejer I parterapi? En terapi for par, hvor I kan komme videre med det, der ikke har kunnet finde vej i talen mellem jer?

Psykoterapi Odense v. parterapeut og psykoanalytiker Jane Bykær tilbyder par terapi. I parterapien kan I få hjælp til at skabe den nødvendige ramme for at arbejde jer gennem jeres problemer, så der kan komme liv i det, der ellers var kørt fast mellem jer. Der skal ofte en anden til, for at det kan ske. 

Parforhold og kærlighedsliv har indbyggede vanskeligheder og forskellige faser, hvor udfordringerne kan sætte kærligheden på prøve. Krisen og jeres forholds problemer opstår næppe af sig selv og heller ikke på et tilfældigt sted mellem jer. I den forstand kan man sige, at krisen og problemerne har noget at sige, som skal høres. Kriser og problemer kan, via behandlingen af dem, blive et udgangspunkt for noget nyt mellem jer. Det nye opstår gennem behandling af problemerne via den terapeutiske proces.

Behandlingen er en undersøgelse, en analyse af betingelserne for netop jeres kærlighed og jeres parforholds problemer.

”Værktøj” i form af nye måder at tænke og handle på skabes gennem denne analyse. Det ”værktøj”, I kan bruge til at finde vej gennem de problemer, som er jeres. Hvad enten det drejer sig om manglende følelser, jalousi, utroskab, uenigheder om f.eks. børn, praktiske ting eller andre vigtige emner. 

Parterapi kan også bruges til at komme fra hinanden på en ordentlig måde.

Tal med Jane Bykær om parterapi. Kontakt parterapeut og psykoanalytiker Jane Bykær på 21627569 eller send en mail.

Læs mere om parterapi hos Jane her...

Hele det felt der går under "at gå til psykolog" er meget forskellige måder at tænke samtale og terapi på. Læs om det her.

Skilsmisse Terapi Odense

Skilsmisse terapi Odense

Terapi før, under og efter skilsmisse

Søger du hjælp i forbindelse med separation eller skilsmisse? Skilsmisse og separation er et sted i livet som kræver noget særligt af dig. Hvad enten du eller din ex. har truffet valget eller I blev enige om et brud, så er en separation og en skilsmisse en vanskelig tid. I står i forskellige positioner i forhold til jeres brud. Det er ikke ligegyldigt hvordan I kommer gennem jeres brud. Skilsmissens funktion er at du og din ex. kommer fri af det I må bryde med. Det kan være nødvendigt med et terapeutisk arbejde for at komme fri af hinanden og det I ønsker at bryde med.  

Har I børn, kan jeres måde at komme gennem seperation og skilsmisse på være afgørende både for jer og for jeres børn. Et barn kan arbejde sig godt igennem forældrenes skilsmisse, hvis forældrene ikke komplicerer dette arbejde. Forældre kan, uden de gør sig det klart, gøre barnets arbejde vanskeligt. Forældre der fortsætter deres konflikter og måske udvikler vrede og had efter en skilsmisse, skaber et meget vanskeligt miljø for deres børn at voksne op i. Det kan sætte sig i børnene med store effekter til følge. Det kan kræve hjælp, at komme videre og få skabt et arbejdsfællesskab og en god omgangstone, som forældre for de fælles børn, efter et brud.

Et nyt forhold efter skilsmisse og delebørn, kan være en særlig udfordring, der kræver et omsorgsfuldt arbejde. Der er mange psykiske udfordringer og mulige konflikter både i og mellem de forskellige personer. Det er komplekst at danne ny familie og det kan være krævende samtidig at skulle samarbejde med børnenes anden forældre. Der er mange følelser, forventninger, forestillinger og ønsker i spil. Og det kræver af alle, at den enkelte kan sætte sig selv til side, forsøge at forstå de andres situation og skabe løsninger der hvor en konflikt ellers kunne udvikle sig.  

 Læs mere om terapi og skilsmisse hjælp her....