Supervision hos Psykoterapi Odense v. Jane Bykær

 

Jeg superviserer individuelle forløb og i grupper

Jeg giver supervision inden for mine hovedområder: terapeutisk arbejde, psykiatri, udsatte børn og unge, sorg, krise og kritisk og invaliderende sygdom.

Jeg superviserer fagfolk, der arbejder med sociale relationer: socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier, støttekontaktpersoner, sygeplejersker, læger, psykologer og terapeuter m.m. Jeg laver både individuel supervision og gruppesupervision.

Hvor:

  • arbejdspladser inden for hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien

  • sociale dagtilbud

  • institutioner, botilbud, plejefamilier og skoler, der arbejder med udsatte børn og unge

  • hospitalsafsnit, institutioner og andre sammenhænge, der arbejder med mennesker i sorg, krise og kritisk og invaliderende sygdomme

  • arbejdspladser, hvor ledere ønsker supervision i forhold til deres arbejde med personalegrupper

Hvordan arbejder jeg med supervision?

Som psykoanalytiker arbejder jeg med supervision på en særlig måde. Mit udgangspunkt er en lang erfaring med det ubevidste, dets processer og hvordan det giver sig til kende i det menneskelige. De udfordringer, vi som fagpersoner kommer i, kan vi møde på mange forskellige måder. Måden, vi møder dem på, er aldrig ligegyldigt for det, der kan komme ud af mødet.

Når der opstår problemer i og mellem mennesker, er det ubevidste altid inddraget. I supervisionen lytter vi til det, du har at sige i relation til dit arbejde. Indgår din praksis i en institutions arbejde, kan det være vigtigt, at supervision foregår i gruppen.

Det, jeg blandt andet kan bidrage med, er en særlig måde at lytte til det, der dukker op som undertekster i det, der siges. I supervisionen følger vi, hvad det, der er i spil i din praksis, har at sige. Det, der er i spil for dig, for den/dem du arbejder med og for dine kollegaer.

Jeg kommer med min erfaring og viden om, hvordan det ubevidste er opbygget, og hvordan det fungerer. Det ubevidste er i spil i de problemer og vanskeligheder, som du møder i din praksis. Supervisionen arbejder i det felt, der tegner sig mellem dig og den du arbejder med. Og mellem det, der siges og det, der høres i det, der siges. Supervisionen arbejder der hvor grundlaget for relationens skabes.

Min erfaring er, at netop denne form for supervision giver plads til det, der udfordrer dig som fagperson. Den giver dig adgang til at høre noget nyt og andet. Det udvikler fagligheden og giver dig et mere brugbart fundament at udøve din praksis på. Supervisionen giver dig mulighed for at tænke på nye måder, og den skaber handlemuligheder og en større tillid til dit arbejde.

Vækker det din interesse er du altid velkommen til at kontakte mig på mobil 21627569 eller sende mig en mail.

 Jeg er medlem af Dansk Psykoterpeutforening.

Søger du supervisor? Jeg tilbyder supervision i København, Roskilde, Slagelse, Århus, Esbjerg,  Horsens, Fredericia, Vejle, Haderslev, Herning , supervision i Åbenrå, Sønderborg,  Ålborg, Silkeborg, supervision i Svendborg, supervision i Nyborg, Middelfart,  Vejen, ja over hele landet.

 Jeg tilbyder supervision i København, supervision i Roskilde, supervison i Slagelse, supervision i Århus, supervision i Horsens, supervision i Fredericia, supervision i Vejle, supervision i Haderslev, aupervision i Åbenrå, supervision i Sønderborg, supervision i Ålborg, supervision i Silkeborg, supervision i Svendborg, supervision i Nyborg, supervision i Middelfart, supervision i Vejen,