Seminar om den evidensbaserede praksis og psykisk virkelighed

Den evidensbaserede praksis og psykisk virkelighed

Baggrund:

Gennem de sidste årtier har vi i stigende grad set, at det offentliges institutioners virke søges legitimeret, ved at henvise til en ”evidensbaseret praksis”. En bevægelse, der har gået hånd i hånd med indførelse af New Public Management som styringsredskab for de offentlige budgetter.

Evidensbegrebet er ikke nyt, men det er nyt at nogen tager patent på en praksis ved dette navn. Den evidensbaserede praksis rejser således spørgsmålet om evidens, viden og sandhed på en ny måde.

Den evidensbaserede praksis bygger på en ide om, at det er muligt at isolere et menneskeligt problem, f.eks. angst og finde en eller flere specifikke interventioner som er de særligt virksomme overfor dette problem. Men mennesket er en kompleks størrelse også når det kommer til vores problemer, som er spundet ind i hele vores eksistens. En intervention, som ensidigt adresserer den type problemer vil uundgåeligt miste den psykiske virkelighed som problemet er spundet op i og som bidrager til det. Resultatet er forstyrrende elementer, der ikke er sprog for – hverken hos klinkeren eller det menneske der lider.

Under overskriften Evidensbaseret praksis og psykisk virkelighed vil vi på dette seminar beskæftige os med nogle af de spørgsmål, der dukker op, når idealet og kravet bliver, at enhver intervention skal funderes i den for tiden herskende forestilling om evidens.

- Hvad stiller vi op med alt det i den menneskelig eksistens, som undslipper og går under radaren for den evidensbaserede behandlingsmæssige praksis?

- Hvilke konsekvenser har det for praktikerens mulighed for at tænke sin praksis?

- Hvilke effekter har det for klientens opfattelse af sin lidelse?

- Hvilket forhold bliver der mellem forskning og klinik?

- Hvad sker der når teksten, der leder en praksis bliver et politisk og administrativt værktøj?

- Hvad sker der med fagligheden?

- Det er den type af spørgsmål seminaret vil forsøge at give rum til at diskutere i vekselvirkning mellem oplæg og deltagernes egne erfaringer.

Oplægsholdere:

Foredragsholderene bliver: Jean- Christian Delay Læge og psykoanalytiker, Ulla Østergaard psykolog, speciale i psykoterapi og supervision og psykoanalytiker og Jane Bykær cand. mag i idehistorie, ergo- og psykoterapeut MPD og psykoanalytiker.

Der planlægges følgende oplæg:

- Første oplæg v. Jane Bykær handler om hvad der udgør en praksis fundament. Ved at gøre nedslag i oprindelsen for dannelsen af henholdsvis den evidensbaserede praksis og psykoanalysen, undersøges de forskelle, der bestemmer den givne praksis og disse forskelle udredes. Hovedspørgsmålet er, hvad søger den enkelte praksis evidens for? Og hvilken funktion har viden i den pågældende praksis. 

- Andet oplæg v. Ulla Østergård  beskrivelse følger

- Trejde oplæg v. Jean-Christian Delay tager udgangspunkt i den historiske udvikling af diagnosesystemer og hvilken tænkning der ligger bag. Nøjere beskrivelser følger.

Seminaret henvender sig til:

Alle der finder interesse heri, det være terapeuter, psykologer, medarbejdere i det sociale felt og andre.  

Seminaret afholdes:

På mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Se kort her 

Fredag den 13/11 2020 kl. 10- (16-16) præcis sluttid oplyses senere.

Yderligere oplysninger:

Pris og nærmere indhold af foredragene vil løbende blive lagt på hjemmesiden. Du er velkommen til at ringe for yderliggere oplysninger på 21627569 eller sende en mail via kontaktformularen.

Nål

Opslagstavlen

Sådan tages der højde for Corona i Psykoterapi Odense

I disse Coronatider kan terapien foregå online og pr. telefon

Psykoanalyse - kurser, seminar, foredrag og efteruddannelse

Arbejdsliv, job og udvikling

Udsatte børn og unge: behandling, supervision, kurser m.m.

Dansk Psykoterapeutforening

Jeg er medlem af
Dansk Psykoterapeutforening