Samtaleforløb for udsatte børn og unge

Psykoterapi Odense ved. Jane Bykær tilbyder  Samtaleforløb for udsatte børn og unge

 

Har du brug for at henvise et barn og/eller dets familie til et terapeutisk arbejde?

Et forløb. hvor barnet kan arbejde med dets særlige subjektive situation og de komplekse vanskeligheder, som det befinder sig i. Det drejer sig om særlige tilrettelagte forløb, som tage højde for barnets unikke vanskeligheder af så vel social, sproglig, kropslig, psykisk eller familiemæssig art.

Det kan dreje som om behandlingsforløb, som et reelt alternativ til en anbringelse, et forløb som suppleres med en anbringelse eller anden støtteforanstaltninger. Jeg samarbejde med forældre, plejeforældre og fagpersoner alt efter opgavens konkrete beskrivelse.

Jeg har som henholdsvis tidligere leder i kommunalt familiehus gode erfaringer med, at samtaleforløb kan udgøre et reelt alternativ til anbringelse.

Et udsat barn eller ung har brug for støtte, men det har også brug for at blive mødt dér, hvor dets udsathed, er blevet et symptom. Det har brug for et særligt psykisk arbejde for at kunne arbejde sig ud af den gentagelse, der er i spil i familien.  

Selv et splittet, udadreagerende og sprogfattigt barn kan have god hjælp af et behandlingsforløb med udgangspunkt i et psykoanalytisk arbejde. Et arbejde med anerkendende nærvær og lyttende samtaler, der medinddrager barnets psykiske problemfelt. Et arbejde hvor problemerne langsomt får mulighed for at få en plads i talen. Et forløb, hvor der tages højde for det psykiskes funktionsmåder, barnets og familiens vanskeligheder, ressourcer og den faktiske hverdag. 

  • Især i opstartsfasen arbejder jeg, med de yngre børn, tæt sammen med forældre og andre betydende voksne i barnets netværk. For at barnet skal kunne flytte sig, er det afgørende, at de mennesker der omgiver barnet kan acceptere og understøtte en udvikling. Ofte er det netop i netværket, de første ændringer må muliggøres for barnet.
  • For at kunne flytte sig i forhold til egne vanskeligheder på en holdbar måde, må barnet/den unge selv være med i ændringerne på det indre psykiske plan.

 

Vanskelige opvækstvilkår kan ikke gøres lette, men det kan lette at finde måder at leve med dem på. Alle børn har noget at sige. Opgaven er at lytte til det, som barnet og den unge siger. Barnet har brug for hjælp til at forstå den sammenhæng det er til i.

Som sagsbehandler er du velkommen til uforpligtende at rette henvendelse til mig vedr. en sag. Ved aftale om behandling tilpasses forløbet til barnets situation og problematikker. Det gælder også med hensyn til tid og sted for samtalerne. Afhængig af opgaven vil en kontrakt vil blive udarbejdet med mellem ut. og socialrådgiver med pris, forventninger til samarbejde og mål for behandling m.m. 

Læs mere om min baggrund for speciale her

Ønsker du at tale med mig om individuelt tilpasset terapi til et udsat barn eller en ung eller supervision, kurser og konsulentopgaver, så kontakt mig på telefon 21 62 75 69, send en e-mail eller brug kontaktformularen her

Tilbage til forsiden Psyko-terapi Odense.