Plejeforældre/supervision

Har du brug for supervision?

Supervision for andre faggrupper individuel supervision og gruppesupervision

Plejebørn, egne børn, biologiske forældre, kommune og jer som plejeforældre. Der er mange brikker! Kvalificer din faglighed og bliv en bedre familieplejer med supervision.

Barnets Reform er trådt i kraft 1. januar 2011. Den giver plejeforældre mulighed for supervision.

 Der skelnes i kommunerne mellem intern og ekstern supervision. Intern supervision er supervision med en supervisor, der er ansat i kommunen. Ekstern supervision er med en supervisor, der praktiserer privat og som kommunen betaler for supervisionen.  

Ved ekstern supervision sikrer du/I, at der ikke er interessesammenfald, der kan vanskeliggøre jeres mulighed for at få det fulde udbytte af supervisionen.

Hvad kan supervision give jer som plejeforældre?

Du kan som plejeforældre bruge supervision til at forholde dig til det, der sker, i din familie, med dit plejebarn, med relationen til dets forældre og kommunen.

Supervision er et fagligt rum, hvor du kan undersøge, udvikle og kvalificere din faglighed i din funktion som plejeforældre. Når situationen vokser dig over hovedet, kan supervision hjælpe dig med at skabe overblik og handle muligheder.  Supervisionen gives sædvanligvis til begge plejeforældre på samme tid.

Min Baggrund:

Jeg har arbejdet med udsatte børn, både som leder af ”Familiehuset Bane-stein” Fyn og som forstander for et opholdssted for udsatte børn og unge. Jeg superviserer plejeforældre og  har samarbejdet med plejeforældre i min tidligere funktion som leder af et familiehus. Ved UC Syddanmark har jeg undervist plejeforældre på grundkurser og på opfølgningskurser i tværfagligt samarbejde, børn og unge med kontakt- og adfærdsforstyrrelser, dokumentation m.m. Du kan læse mere om min uddannelsesmæssige baggrund og mit CV under punktet Profil, øverst på hjemmesiden.

Læs mere om min baggrund for speciale her

Ramme:

Supervisionen kan ske i jeres hjem eller i en af mine klinikker (Odense og Varde). Det er vigtigt, at I under supervisionen, kan koncentrere jer om supervisionen og at der er ro og plads til fordybelse. Derfor er det en fordel, hvis der ikke samtidig er børn, I skal tage jer af. Kan dette ikke lade sig gøre, finder vi ud af at indrette os under de givne vilkår.

Gruppesupervision:

Det kan også være en fordel at oprette en supervisionsgruppe for 3-4 par. Her kan I dels få glæde af den erfaring I samlet har. I kan lytte med til de andres problemer, lytte hvad jeg som supervisor siger til det og lære af det. Derudover kan I støtte hinanden i nogle af de mange vanskelige spørgsmål, som følger med arbejdet som plejeforældre. Ved at I går flere sammen om supervisionen, kan I måske sikre en regelmæssig, tilbagevendende supervision, hvor der kan ske en proces med jer selv og jeres fag – til glæde for jeres børn. Supervision i gruppe bliver brugt i flere fag, og mange er glade for det.  Ved gruppesupervision er der naturligvis tavshedspligt i forhold til det, der tales om i gruppen.

Spørg din kommune, om der er andre plejefamilier, der kunne være interesseret i at oprette en supervisionsgruppe, som mødes med jævne mellemrum.

Læs mere om supervision hos Psykoterapi Odense v. Jane Bykær her

Du er velkommen til at henvende dig, hvad enten du ringer som plejeforældre eller som kommunalt ansat, der søger ekstern supervisor.

Bestil tid hos supervisor Jane Bykær (medlem af Dansk Psykoterapeutforening) ved at ringe, sende en mail eller udfylde kontaktformularen her.

 

Tilbage til forsiden Psyko-terapi Odense.

Jeg tilbyder supervision i København, supervision i Roskilde, supervision i Slagelse, supervision i Århus, supervision i Horsens, supervision i Fredericia, supervision i Vejle, supervision i Haderslev, supervision i Åbenrå, supervision i Sønderborg,supervision i Ålborg, supervision i Silkeborg, supervision i Svendborg, supervision i Nyborg, supervision i middelfart, supervision i Vejen. Ja over hele landet hvis din kommune vælger at lave en gruppe. Ring og hør nærmere om det.