Personalegrupper i krise

arbejdende mænd med tandhjul i baggrunden

Har I svært vd at fungerer som gruppe?

Krisehjælp til personalegrupper der:

- endnu kan holde sammen og give hinanden en tryghed, men lider under den givne situation eller

- grupper der er stressede og hvor den enkelte er begyndt at lukke sig om sig selv eller

- grupper der er blevet splittet og hvor magtkampe har taget dagsordenen.

Det giver sig selv, at det ikke er ligegyldigt for et givent arbejde, hvor I befinder jer. Supervisionen, som indledes i en krise, må tage højde for det aktuelle ydre, der udløser den fælles krise. Det kan betyde, at der skal laves temadage, at ledelsen skal med i arbejdet eller lignende som supplement til supervisionen. Det skal afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt Jane på tlf. 21627569.

Se også arbejdsrelateret stress he

Se endvidere også job og arbejdsliv her

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.