Personalegrupper i krise

arbejdende mænd med tandhjul i baggrunden

Har I svært vd at fungerer som gruppe?

Krisehjælp til personalegrupper der:

- endnu kan holde sammen og give hinanden en tryghed, men lider under den givne situation eller

- grupper der er stressede og hvor den enkelte er begyndt at lukke sig om sig selv eller

- grupper der er blevet splittet og hvor magtkampe har taget dagsordenen.

Kontakt Jane på tlf. 21627569.

Se også arbejdsrelateret stress he

Se endvidere også job og arbejdsliv her

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.