Kursus: Hvad er psykoanalyse?

Kursus

Hvad er psykoanalyse?

Psykoanalysen undersøger alt det ved det menneskelige som Freud kaldte det ubevidste. Vi er ikke blot et fornuftsvæsen – ved siden af fornuften og på trods af denne er vi styret af ubevidste ønsker.  

Jeg, Jane Bykær, afholder hver aften et oplæg som vil tage udgangspunkt  i spørgsmål fra det almindelige liv. For at skabe et arbejdsrum hvor deltagernes egne spørgsmål til psykoanalysen kan komme frem, vil der være et mindre antal deltagerer så der kan opnås en tryghed, der gør det relevant at tale sammen om oplægget og lade sig inspirerer til at tænke på nye måder om det liv man lever og er en del af. 

Kurset kræver ingen forhåndskendskab til psykoanalysen.  

Kurset løber over tre torsdage i efteråret 2021 mellem kl. 19.00 -20.30 i Odense C.

Er du interesseret og ønsker du at høre nærmere er du velkommen til at kontakte mig, Jane Bykær, på 21627569 eller på mail jb@psykoanalysen.dk