Job og arbejdsliv

Job, udvikling og arbejdsliv

Giver dit job og dit arbejdsliv dig udfordringer og problemer? Søger du en at tale med det om?

Arbejdslivet i dag er krævende

Både for leder og for medarbejdere. Konkurrencen i arbejdslivet er over os. Det kan mærkes på jobbet. Vi skal være konkurrencedygtige, som hedder det. Det skal vi som stat, som organisation, som privat og offentlig virksomhed, som leder og som medarbejder. Det er tidens store fortælling og ideologi og den kommer ingen uden om.

Job og arbejdsliv - hvad kommer mennesker med?

Mennesker henvender sig til mig vedr. deres job og arbejdsliv både i supervision og i terapi og psykoanalyse. Der kommer både ledere og medarbejdere. Nogen kommer på eget og privat initiativ og andre kommer i samarbejde med og betalt af den virksomhed de arbejder for.

De henvendelser jeg får har forskellig karakter. Det afhænger af hvor den enkelte er i livet og i arbejdslivet, hvordan den enkelte forholde sig til sit arbejde, hvilken lyst der driver det og hvilke betingelser arbejdspladsen i bred forstand stiller til rådighed.

 Noget af det mennesker henvender sig til mig med kan dreje sig om arbejdsrelateret stress, vanskeligheder med at finde sig tilrette i fællesskabet på arbejdspladsen og i det hierarki, som er udviklet. Der kan også være problemer i forhold til lederen, ledelsesstilen eller magtforholdene på arbejdspladsen. Måden organisationen involverer medarbejderne på i arbejdsprocesserne og opbygningen af styringssystemer kan efterlade huller og dårlig trivsel. Eller den enkelte keder sig og føler ikke at arbejdsopgaverne svarer til kompetencen. Arbejdsmiljøet det psykiske såvel som det fysiske kan være belastende.  Usikkerhed i ansættelsesforhold og ugennemsigtighed i ledelsesstrategier kan skabe utryghed.

Andre kommer med en grundlæggende følelse af at være på den rette plads, men de oplever at der er udviklingsfelter deres subjektive måde at være i verden på bremser op for. De får ikke gjort sig gældende, eller når kun at skabe ideen, men ikke udfører den. Eller angsten for at præsterer, overskygger nydelsen ved at fremlægge og stå ved det arbejde som bliver gjort. Det kan være meget forskellige steder i det personlige univers, at den enkelte føler der må gøres et arbejde for at flytte sig fra. Der kan være hæmninger, angst eller andre symptomer der sætter ind og gribes der ikke fat i det via et relevant arbejde, kan situationen føre til stress.

Der kan også være forhold i privatlivet, så som parforholdsproblemer, krise, sygdom, dødsfald, som påvirker arbejdslivet på måder der kræver, at der bliver taget hånd om det, ved at finde en at tale med.

Hvem er Psykoterapi Odense - Fyn og Jane Bykær

Læs her nedenunder mere om, hvad Jane Bykær, Psykoterapi Odense, står for, hvem der henvender sig og med hvad, hvad Jane kan tilbyde til dig, hvem hun er. 

Læs mere om

 

Her kan du læse mere om Jane Bykær og hendes baggrund og læse artikler hun har skrevet og se hvad hendes virksomhed Psykoterapi Odense tilbyder

Kontakt psykoanalytiker og supervisor Jane Bykær på 21627569 eller på mail