Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

For betaling gælder følgende

Det offentlige

Betaling for ydelser til det offentlige sker ved fremsendelse af faktura via Ean-nummer

Private Virksomheder

Her sendes faktura pr. mail til virksomheden efter ydelsen

For private:

For private er betalingen, med mindre andet på forhånd aftales, kontant afregning. Du får kvittering for betaling på fakturaen.

Indgår vi aftale om betaling via netbank, skal betalingen ske senest dagen efter afholdt samtale. Den skal mærkes med fakturanummer. I forbindelse med aftalens indgåelse skal du opgive den adresse og telefonnummer.

Misligholdelse af aftale ved forsinket betaling

I sager med misligholdelse af aftalen, der fører til forsinket betaling, sker følgende: Ved betaling efter forfald beregnes 2% pr. påbegyndte måned. Ved udskrivning af rykker tilskrives gebyr kr. 100. Dette sker i henhold til Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, fra Justitsministeriet 12. juli. 2002. I visse tilfælde vil sagen  overgå direkte til inkasso, som da laver inkassoinddrivelsen og evt. videre sendelse til retten.

Vedr. afbud og betaling læs her

  1.