De udsatte - når talen falder på egnethed

Denne artikel er en del af en antologi ved navn:

En fandens bestilling - kan vi slippe for det ubevidste.

 

Uddrag af artiklen

 

DE UDSATTE – NÅR TALEN FALDER PÅ EGNETHED

 

 

Jane Bykær

 

 

 

Egnethed er et begreb der første gang optræder i det danske sprog i 1893. Vi lærte det først at kende som et adgangskrav til gymnasiet. I den anvendelse er det nu historie. I løbet af 80erne er det blevet anvendt på et ganske andet felt, navnlig i begrebet ”forældreegnethed”. Inden da havde ”egnethed” fungeret i adskillige år, som en kvalitativ vurdering af patienters egnethed til psykoanalytisk psykoterapi og indenfor dele af psykoanalysen. Men hvad kan der siges om dette begreb ”egnethed”?

Med Peter Høegs bog De måske egnede som ramme, vil forholdet mellem egnethed, de(t) udsatte og talen blive undersøgt. En række kliniske eksempler fra arbejdet med unge, børn og deres forældre skal tjene til belysning af emnet. Ligeså en psykoanalytisk læsning af serviceloven med kommentarer til den nye anbringelsesreform.

Egnethed og vor tid

I 1993 udkom Peter Høegs bog De måske egnede. Her følger man nogle børn der udsættes for et eksperiment i godhedens navn. Det går ud på integration, ”at samle alle børn i den danske folkeskole, også de defekte og lovovertræderen, også de tunge elever, alle ned til åndssvagegrænsen”. Projektets sigte og idé holdes skjult for børnene og det udføres i dybeste hemmelighed. Tre af de børn som projektet er rettet mod, giver sig selv den opgave at undersøge, hvad det er de uvidende er blevet inddraget i. Det udvikler sig til en voldelig affære, også fra børnenes side. I et fingerbrækkende øjeblik hvor skolens inspektør, i den deraf påførte smerte, ikke har andet valg, bekender han overfor børnene: ”Vi ville hjælpe … ikke bare lysets børn. Også Jer andre ville vi føre. Fra dødningehjem til de levendes land. Vi ville samle alle i den danske friskole. Også de der lider ondt og har ret til lyset.” – altså de udsatte. I denne plan var det nødvendigt, i videnskabens navn, med en vurdering – de måske egnede måtte holdes under observation og kontrol. De blev sluttelig sat ud.

 

Læs anmeldelsen af bogen og artiklen her - Det ubevidste fortalt gennem humor af bogen - her.

 

Bogen er redigeret af læge og psykoanalytiker Jean-Christian Delay og psykoanalytiker, forfatter og cand. mag Elisabet Holst

 

Mit bidrag til denne antologi hedder; De udsatte - når talen falder på egnethed. Af Jane Bykær

 

Bogen kan købes her  

Billede af Jane Bykær
Om udsatte børn og unge. Af Jane Bykær. I bogen ”En Fandens bestilling - kan vi slippe det ubevidste?”. Marts 2006 på forlaget Frydenlund
Tilbage til artikler